PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: J2 SERVID SL - CIF: B-60311016
Adreça postal: C/ NARCIS MONTURIOL, 25 (P.I SALELLES II) - 08253 – Sant Salvador Guardiola.
Telèfon: 938.355.959
Adreça electrònica: j2servid@j2servid.com
Delegat de Protecció de Dades: lopd@msanchez.cat

FINALITAT
Amb quina finalitat tractem les seves dades?
En J2 SERVID SL tractem la informació que ens facilita les persones interessades amb la finalitat de l'enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar ofertes de productes i / o serveis del seu interès, també elaborarem un "perfil comercial" d'acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

Quant de temps conservarem les vostres dades? Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre hi hagi un interès ambdues parts per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total dels mateixos.

LEGITIMACIÓ
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Interès legítim:

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de contracte de subscripció a les activitats que promou l'empresa i la gestió a les seves consultes rebudes mitjançant el formulari de contacte (segons els termes i condicions que consten en la nostra política de privacitat).
L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de serveis.

DESTINATARIS
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No es comunicaran les dades a cap destinatari, excepte per una obligació legal.

DRETS
Quins són els vostres drets?

Acces Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en J2 SERVID SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Rectificació Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
Supressió Les persones interessades podran sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals i ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Oposició Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb fins de serveis que ens sol·licitin del seu interès. J2 SERVID SL deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
Limitació del Tractament En determinades circumstàncies que preveu l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos.

Portabilitat En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

Canals d'Atenció
Podrà exercir els seus drets a:
lopd@msanchez.cat
o
Departament Protecció de Dades
Direcció postal:
C/ NARCIS MONTURIOL, 25
(P.I SALELLES II)
08253
Sant Salvador Guardiola
Telèfon: 938.355.959

Com podeu exercir els drets?
Si vostè considera que en J2 SERVID SL no hem tractat les seves dades d'acord amb la normativa, pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a la següent adreça de correu electrònic: lopd@msanchez.cat
Per exercitar els seus drets, s'haurà d'acompanyar a la seva sol·licitud, el seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat.
L'exercici d'aquests drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?
Les persones interessades tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb ella mitjançant la pàgina web. http://www.agpd.es.